نویسنده = بیات، علی
تعداد مقالات: 2
1. ورود اخبار تاریخی به انساب نگاری های دوره اسلامی تا پایان سده سوم هجری: مراحل و انگیزه ها

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-24

محمد تقوی؛ علی بیات


2. پیامدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به ایران

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-23

زهره دهقان پور؛ علی بیات