نویسنده = اسماعیلی، مهران
تعداد مقالات: 2
1. دهستان یثرب/مدینه در دوره پیامبر بر پایه شواهد و قراین سده‌های نخست هجری

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-22

مهران اسماعیلی


2. شبکه مفهومی «وادی» در گفتمان سده‌های نخست هجری

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-22

مهران اسماعیلی