نویسنده = فرجیهای قزوینی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش ادوات پرتابی در جنگ‌های قلعه‌ای در سرزمین‌های اسلامی پیش از ابداع توپ

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-89

محمد حسین فرجیهای قزوینی؛ محمد نورمحمدی؛ حسین بیاتلو