نویسنده = چنگیزی اردهایی، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. تاریخ قبچاق خانی، تاریخ عمومی ناشناخته‌ای از قرن دوازدهم هجری

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-187

اسماعیل چنگیزی اردهایی


2. نقد و بررسی کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی نوشته علی اکبر ولایتی 1

دوره 3، 1(پیاپی 5 بهار و تابستان 1386)، بهار و تابستان 1386، صفحه 153-184

اسماعیل چنگیزی اردهایی