نویسنده = شفیعی خوزانی، زیبا
تعداد مقالات: 1
1. زندگی‌نامه پیامبر اسلام(ص) پیش از رسالت: نقد و بررسی آراء رژی بلاشر

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 203-224

زیبا شفیعی خوزانی؛ هادی عالم زاده