نویسنده = مظفّری، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. دستاوردهای ابن‌سینا در اخترشناسی ادوار میانه اسلامی ،

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 109-130

سید محمد مظفّری