نویسنده = اداک، صابر
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی نو به نبردهای پیامبر(ص): بررسی موردی غزوة بدر

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-18

صابر اداک


2. نقدی بر کتاب تاریخ اسلام اثر دکتر فیاض

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، بهار و تابستان 1384، صفحه 111-134

صابر اداک