نویسنده = یحیایی، داوود
تعداد مقالات: 2
1. حلب: عوامل مؤثر بر گزینش این شهر به پایتختى حمدانیان شام

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-17

داوود یحیایی؛ آرمین دخت امین


2. بازرگانی دریایی سیراف در سده های نخستین اسلامی

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 89-112

داوود یحیایی