نویسنده = واسعی، سیدعلیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مصالحه امام حسن بر اساس شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-21

سیدعلیرضا واسعی