نویسنده = منتظری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. شایسته سالاری در منصب وزارت درعصر عباسی از نظر تا عمل

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 39-69

غلامرضا منتظری