نویسنده = بابایی، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. هدف‌یابی از نگارش جوامع العلوم ابن فریغون: نقد دیدگاه‌ها

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

طاهر بابایی؛ احمد بادکوبه هزاوه