نویسنده = فرهمند، یونس
تعداد مقالات: 2
1. المسالک و الممالک بکری: ارزیابى گزارش‌هاى او درباره ایران

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-19

مینا توانا؛ یونس فرهمند


2. مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومت مرینیان (591-869ﻫ)

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-77

سید حسن مهدیخانی سروجهانی؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند