نویسنده = محرابی کالی، فردین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سنت‌های ایرانی در تشکیلات اداری سلاطین دهلی

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-107

فردین محرابی کالی؛ محسن معصومی