نویسنده = فرخی، یزدان
تعداد مقالات: 1
1. سرانجام سلطان جلال‎الدین خوارزمشاه

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-74

یزدان فرخی