نویسنده = خدنگی، عفیفه
تعداد مقالات: 1
1. آب‌نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-114

عفیفه خدنگی؛ عبدالرحیم قنوات