نویسنده = پنجه، معصومعلی
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ‌نگاری محلی در شام: تاریخ دمشق ابن‌قَلانِسی

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-84

آمنه باقری؛ معصومعلی پنجه