نویسنده = حسینى، سید هاشم
تعداد مقالات: 1
1. ظروف سفالی آلبارِلو: شناخت و طبقه‌بندى آنها در جهان اسلام

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-55

سید هاشم حسینى؛ حسین سپید نامه