نویسنده = شعبانی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای نسب‌شناسی در مطالعات تاریخ اسلام

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

مهدی بیگدلی؛ سیدابوالفضل رضوی؛ رضا شعبانی


2. ناسازوارى عناوین مناصب ینی‌چریان با وظایف آنان

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-151

منیره کاظمی راشد؛ رضا شعبانی