نویسنده = روح الامینی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. سیاست کردن در دوره قاجار (1210-1264ﻫ) مطالعه موردی: کورکردن

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-168

بابک روح الامینی؛ سید هاشم آقاجری