نویسنده = بیگدلی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای نسب‌شناسی در مطالعات تاریخ اسلام

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

مهدی بیگدلی؛ سیدابوالفضل رضوی؛ رضا شعبانی