نویسنده = فرجیهای قزوینی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. نظریه جنگ عادلانه و اخلاق مداری در جنگ در میان مسلمانان (برپایه آداب‌الحربها

دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-128

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ محسن معصومی؛ ابراهیم موسی‌پور بشلی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی