دوره و شماره: دوره 14، 1(پیاپی 27 بهار و تابستان 1397) - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-216 
3. کارکردهای نسب‌شناسی در مطالعات تاریخ اسلام

صفحه 49-66

مهدی بیگدلی؛ سیدابوالفضل رضوی؛ رضا شعبانی


5. نظریه جنگ عادلانه و اخلاق مداری در جنگ در میان مسلمانان (برپایه آداب‌الحربها

صفحه 97-128

محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ محسن معصومی؛ ابراهیم موسی‌پور بشلی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی


7. مبلمان ایرانی در دوره اسلامی: از سلجوقیان تا زندیان

صفحه 155-177

سیده مطهره موسوی؛ حسنعلی پورمند؛ لیلا کریمی فرد