رتبه علمی وزارت علوم: رتبه ب   

 شیوه نامه مجله      «راهنمای ثبت نام  ورود به سامانه»        «راهنمای پرداخت هزینه »

 *دوره انتشار : فصلنامه (در مهرماه 1399 مجله از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر پیدا کرد)

  * نوع مقاله های قابل انتشار پژوهشی، ترویجی و مروری(لذا از نویسندگان محترم تقاضا دارد قبل از آپلود مقاله خود نوع آن را در بالای صفحه اول مقاله معین فرمایید.)

 رتبه مجلهعلمی -  پژوهشی دارای ایندکس ISC

روش ارزیابیدوسو ناشناس ،دست کم دو داور

 *استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالاتسمیم نور برای مقالات فارسی

 * درصد پذیرش مقالات در سال 98 :9%

 هزینه ارزیابی و ویراستاری و چاپ : دارد

  * نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر می‌گردد

 *میانگین زمان داوری و رسیدگیحداقل دوماه

 * زبان نشریهفارسی همراه با چکیده انگلیسی

* وضعیت چاپ الکترونیکی

نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

* نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

 


   پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.  شناسه پرداخت 555531 می باشد(لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).


 نویسندگان بایستی در قسمت تشکر و قدردانی مقاله، تمامی حامیان مالی، افراد مشارکت کننده –که جزء نویسندگان نیستند – و سایر مواردی که ممکن است به علت تضاد منافع (Conflict of Interest) در بررسی کارشان سوگیری ایجاد کند را اعلام نمایند. 


   لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت شیوه نامه مجله مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 33، زمستان 1399، صفحه 1-222 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان