نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

پژوهشگر مستقل تاریخ صدر اسلام، ایران

چکیده

این مقاله مروری است بر سفرنامه هیه‌چو، راهبی کره‌ای که در قرن هشتم میلادی/ دوم هجری، برای زیارت اماکن مقدس بودایی به هند سفر کرد. اما سفرش به هند محدود نشد و او از هند به سمت غرب و شمال تا افغانستان و پاکستان و نیز منطقه ماوراءالنهر و آسیای مرکزی سفر کرد. به ­علاوه او در این سفر تا فارس و شام نیز رفت و سپس در اواخر سال 727 م/ 109ھ به مناطق شرقی چین بازگشت و به‌کار ترجمه متون بودایی سرگرم شد. سفرنامه هیه‌چو کمتر شناخته­ شده است و با این‌که حجم کمی داشته و فقط قسمت‌هایی هم از آن به‌دست ما رسیده، واجد اطلاعات مفیدی است. این سفرنامه مخصوصا از این نظر اهمیت دارد که هیه‌چو شاهد معاصر فتوحات اعراب و گسترش اسلام در آن دوران بوده ­است. در این نوشته، بخش‌هایی از این کتاب که از نظر تاریخی در مطالعات ایران و اسلام اهمیت دارد بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-Hyecho’s Diary and Its Implications for the Historical Studies of Iran and Islam

نویسنده [English]

  • Iman Taji

Free Researcher of Early History of Islam, Iran

چکیده [English]

This article reviews the most important implications of the Hyecho’s diary for the historical studies of Iran and Islam. Hyecho was a Korean monk who travelled to India, central Asia, and Iran in the 8th century. Although what is remained from his book is just some fragmented parts, it contains important information regarding with historical studies of Iran and Islam. In fact, he was a contemporary observer of the Arab’s conquests in Iranian plateau which make his observations valuable for the historians. In this paper, parts of this book which are related to the Iran and Islam will be reviewed.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab’s conquests
  • Islamic Historiography
  • Hyecho’s diary
Aoki, Takeshi, “Zoroastrianism in the Far East”, The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism, John Wiley & Sons, 2015.
 De Goeje, M.J., Bibliotheca Geographorum Arabicorum, Vol.7, Brill, 1982.
Grenet, Frantz, “Zoroastrianism in Central Asia”, The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism, John Wiley & Sons, 2015.
Hirth, Friedrich, “The mystery of Fu-lin”, Journal of the American Oriental Society 30.1 (1909), 1-31.
Hoyland, Robert G., Brian Gilmour, Medieval Islamic Swords and Swordmaking: Kindi’s treatise: On Swords and Their Kinds, Oxford: Gibb Memorial Trust, 2006.
Hoyland Robert G., In God's path: the Arab conquests and the creation of an Islamic empire, Oxford University Press, USA, 2015.
Hyech'o, The Hye Ch'o diary: memoir of the pilgrimage to the five regions of India, No. 2., Jain Publishing Company, 1984.
Laufer, Berthold. Sino-iranica, Chicago: Field Museum, 1919.
Lopez Jr, Donald S. Hyecho's Journey, University of Chicago Press, 2017.
Mackintosh-Smith, Tim, A. Z., Montgomery, A. I, Two Arabic Travel Books: Accounts of China and India and Mission to the Volga, NYU Press, 2015.
Yusheng, Li, “Study of tombs of hu people in late 6th century northern China”, Newsletter di Archeologia CISA, Vol. 7, 2016.