نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

دوره­ تیموری اگرچه یکی از دوره ­های مهم تاریخ ایران است، اما به آن کمتر پرداخته شده­ است. یکی از زمینه‌های تحقیقی مغفول‌مانده این دوره، بررسی جایگاه و نقش زنان تیموری ا­ست. کتاب زنان خاندان عصر تیموری نخستین کتابی است که به این موضوع پرداخته و ازاین­ رو درخور تحسین است. با این حال اشکالاتی نیز به آن راه ­یافته که در این مقاله به آن‌ها اشاره خواهد شد. نقد حاضر در دو بخش تنظیم شده‌است: الف. بررسی اجمالی فصل‌های کتاب ب. ایرادات کلی کتاب )که شامل 5 مورد است: 1. شیوه­ نادرست استفاده از منابع و مآخذ 2. غلبه­ نگاه فمینیستی و تناقض‌گویی 3. عدم پرداختن به جزئیات 4. عدم تحلیل و اظهارنظر قطعی 5. ادعاهای نادرست تاریخی).   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review on Zanȃn-i- Khȃndȃn-i- ‘Asr-i-Tiymûrȋ (The Women of TimårÊd Dynasty)

نویسنده [English]

  • Seyyed Hadi Zabihi

M.A in History and Civilization of Islamic Nations, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Although the Timurid period is one of the most important periods in the history of Iran, it has been less studied. One of the neglected fields of research of this period is the study of the status and role of Timurid women. The book The Women of Timurid Dynasty is a book that deals with this topic and is therefore praiseworthy. The present review is organized in two parts: firstly, an overview of the book chapters and secondly general imperfections of the book which includes: incorrect way of using sources and references, overcoming of feminist view and contradiction, lack of attention to details, lack of definitive analysis and obvious comments and Incorrect historical claims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Timurids
  • Timurid women
  • Gawharshād
  • The Women of Timurid Dynasty
ابن عربشاه، زندگی شگفت­آور تیمور (ترجمه­ کتاب عجایب‌المقدور فی اخبار تیمور)، ترجمه محمدعلی نجاتی، تهران، علمی و فرهنگی، 1365ش.
بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ، الغ بیک و زمان وی (امپراتوری مغول و دولت چغتائی)، ترجمه حسین احمدی پور، بی جا، کتابفروشی چهر، بی تا.
بیانی، شیرین، زن در ایران عصر مغول، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1352ش.
خواندمیر، غیاث­الدین بن همام­الدین حسینی، تاریخ حبیب‌السیر، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابفروشی خیام، 1362ش.
همو، مآثرالملوک (به ضمیمه­ خلاصة الاخبار و قانون همایونی)، تصحیح میرهاشم محدث، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372ش.
دولت‌آبادی، عزیز، فرهنگ واژه‌های ترکی و مغولی در متون فارسی، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، 1386ش.
سمرقندی، ابوطاهرخواجه، سمریه (قندیه و سمریه دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیای سمرقند)، بی جا، موسسه فرهنگی جهانگیری، 1367ش.
سمرقندی، عبدالرزاق، مطلع سعدین و مجمع بحرین، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383ش.
کلاویخو، روی گونزالس، سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجب­نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1337ش.
محمدی، لیلا، زنان خاندان عصر تیموری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398ش.
معزالانساب (مجهول­المؤلف)، نسخه­ خطی شماره 67، کتابخانه ملی پاریس.
واصفی، زین­الدین محمود، بدایع­الوقایع، تصحیح الکساندر بلدروف، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1350ش.
یزدی، شرف­الدین علی، ظفرنامه، تصحیح محمد عباسی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر، 1336ش.