نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مهاجران ترک با ترک سرزمین های مادری و ورود به مناطق دیگر، تحت
تأثیر ادیان و فرهنگ های مختلف قرار گرفتند. شمنیسم از اعتقادات اولیه ترکان
بود که قرن ها در بین آنان رواج داشت. هرچند ترکان با پذیرش اسلام ، توانستند
به تدریج بر جهان اسلام حاکمیت یابند، اما آثار عقاید پیشین آنان را می توان
در دورۀ اسلامی نیز پی گرفت. در این مقاله، باورهای مذهبی ترکان قبل از
اسلام و راه های انتشار این دین در بین آنان بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Turks, from Shamanism to Islam

چکیده [English]

The turk‘s emigrants were influenced by the religions and
cultures of other peoples when they left their mother lands and
passed of many areas. Shamanism was the foremost belief of turks
that remaind among them for hundreds years. However turks
gradually could rule on Islamic world after accepting of Islam, but
one can pursue their past beliefs in Islamic times. In this essay, the
past religious beliefs of turks before Islam and the ways of Islam
spreading was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turks
  • Central Asia
  • Shamanism
  • Islam