نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در دوران حضور مسلمانان در اندلس، مستعربان یا مسیحیان عرب زبان
با هجمه به اصول اعتقادی اسلام، دست به ردیه نویسی و تألیف رسائلی
جدلی بر ضد اسلام به زبان عربی زدند. ادبیات جدلی پدید آمده به دست
ایشان، بر روند ترجمة آثار اعتقادی مسلمانان، خاصه قرآن به زبان لاتینی، و
نیز سنت ردیه نویسی در غرب اروپا تأثیری بسزا نهاد. نوشتار حاضر به
تکوین ادبیات جدلی در اندلس و آثار مختلف آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rebuttal Writing against Islam in Andalusia and Its Influence on this Tradition in the Western Europe

چکیده [English]

Ph.D. Student of History of Islam, Tarbiat Modarres University
In Islamic Andalusia, Mozarebs (or Arab speaking Christians),
targeting Islamic theology, began to write Arabic controversial
treatises against Islam. This newly formed controversial literature
had a great effect on the process of the translation of Islamic
theological books, particularly Latin translation of Qurān, and also
on the tradition of rebuttal writing in the Western Europe. This
article is a survey of the process of formation of the controversial
literature in Andalusia and its different effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Christianity
  • rebuttal writing
  • Latin translation of Qurān
  • Mozarebs
  • Toledo