شیوه نامه مجله

مجله تاریخ و تمدن اسلامی ، فصلنامه  نامه علمی- پژوهشی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. هیأت تحریریه مجله مشتاقانه از دریافت جدیدترین دستاوردهای پژوهشی استادان و پژوهشگران حوزه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران جهت انتشار در مجله استقبال می کند. مقالاتی در این مجله امکان چاپ می یابد که دارای مشخصات زیر باشد:

1. مقاله پیش از این در جایی دیگر چاپ نشده و همزمان به نشری های دیگر فرستاده نشده باشد.

2. مقاله درخور نشریات علمی – پژوهشی باشد.

3. در نگارش مقاله دستور خط فارسی (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) رعایت شود.

4. چکیده مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی حداکثر در 150 کلمه همراه با کلیدواژه هابه مقاله پیوست گردد.

5. ارجاعات در پایین صفحه و با ذکر نام خانوادگی یا شهر مؤلف آورده شود، برای نمونه:.41/ ابن اثیر، 7

تبصره 1: هرگاه از دو یا چندین اثر از یک نویسنده استفاده گردد به شیوه ذیل عملی شود:.178/ 171 ؛ ابن اثیر، اسدالغاب ، ة 2 / ابن اثیر، الکامل، 9

تبصره 2: ارجاعات مربوط به توضیحات زیر صفحات، طبق بند 5، در داخل پرانتز ارائه شود،برای نمونه:

.(163/ پیغمبر –علیه سلام- گفت: بسازید که نماز آدینه بکنیم... (بلعمی، 3

6. کتابشناسی به ترتیب الفبایی و به شکل زیر در پایان مقاله آورده شود:

نام خانوادگی یاشهر مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا مقاله، مصحح یا مترجم، محل انتشا ر،نام ناشر، سال انتشار.

7. اختصارات به صورت زیر آورده شود:

د. درگذشته؛ ه. هجری؛ ق. قمری؛ ش. شمسی؛ م. میلادی؛ حک: حکومت؛ نک: نگاه کنیدبه؛ قس: مقایسه کنید با.

توضیح: برای سال های پیش از 1300 شمسی تنها ازه. استفاده شود.

8. شکل لاتینی اعلام و اصطلاحات تخصصی در پاورقی آورده شود.

9. شیوه آوانگاری اعلام تاریخی و جغرافیایی در چکیده انگلیسی براساس الگوی دایر ةالمعارف اسلام چاپ لیدن ( 2 باشد.

10 . مشخصات کامل نویسنده مقاله (نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی، نام دانشگاه یامؤسسه متبوع، نشانی پستی، شماره تلفن، پست الکترونیکی...)

در صفحه های جداگانه به مقاله پیوست گردد.

11- تمامی متون فارسی در متن مقاله با فونت فارسی irlotus در محیط ورد باسایز 14 تایپ شود.تمامی  متون انگلیسی در متن و پی نوشت با فونت tims new romans تایپ شود.

12- عنوان ها و اولین پاراگراف بدون تورفتگی و پاراگراف های بعدی با تورفتگی به اندازه 5سانتیمتر؛

 13-قبل از نقطه (.)، ویرگول (،) دو نقطه (:) و نقطه ویرگول (؛) فاصله نباشد و بعد از آنها فاصله باشد.  یک Space 

14 . حجم مقاله از 20 صفحه فراتر نرود.

15 . مجله در ویرایش مقالات آزاد است.


دریافت هزینه چاپ مقاله  :

 براساس نامه شماره 16042/و مورخ1400/02/01 وزارت علوم درباره هزینه چاپ مقاله، این مجله تنها بعد از اتمام داوری و تایید نهایی از جانب داوران و سردبیر مبلغ 400 هزار تومان قبل از صدور گواهی پذیرش نهایی مقاله از نویسنگان اخذ خواهد شد.

 شناسه پرداخت 555531  است.


نکات ویراستاری

لطفا در نگارش مقاله به نکات زیر توجه کنید:

 1و--«ها»ى نشان جمع با نیم‌فاصله از کلمۀ قبل خود جدا نوشته مى‌شود:

 بنویسیم: دیوان‌ها                        ننویسیم: دیوان ها/دیوانها

 2-«اى» نشانۀ نکره یا نسبت، پس از کلمات مختوم به «ھ» ناملفوظ، با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود:

 بنویسیم: برنامه‌اى جامع                  ننویسیم: برنامه اى جامع

 بنویسیم: نیروهاى فرامنطقه‌اى          ننویسیم: نیروهاى فرا منطقه اى

 3-تمام اسم‌ها، صفت‌ها، قیدها و نیز حرف‌هاى مرکب با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود:

 توسعه‌طلبى، دل‌نگرانى، سازماندهى‌شده، فرصت‌طلبانه، پرهزینه، به‌زودى، به ویژه، به‌تدریج، درواقع، بررغم، درمورد، ازبراى، به‌عنوان، به‌منزله، به‌سبب، به‌خاطر، به‌واسطه

 4-صفت‌هاى تفصیلى و عالى با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود: بزرگ‌تر، بزرگ‌ترین

 5-نشانۀ «مى» در آغاز فعل با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود:مى‌نویسد، مى‌نوشت

 6-حروف ربط مرکب با نیم‌فاصله نوشته مى‌شود:چنان‌که، درصورتى‌که، آن‌که، وقتى‌که، همین‌که، چنان‌چه

 7-کلمات مختوم به «ه» غیرملفوظ، در صورت اضافه شدن به کلمۀ بعدى، بدون «ء» یا «ى» نوشته مى‌شود:درباره موضوع، هفته آینده

 8-کلمه «درباره» پیوسته بدون «ء» نوشته مى‌شود.

9-علامت‌هاى تنوین در کلمات منوَّن اظهار نمى‌شود: عملا، اتفاقا

10-در «عبارت‌هاى فعلى»، که دست‌کم از یک حرف و یک اسم و یک فعل ساخته مى‌شوند، حرف اضافه، نزدیک به اسم (نیم‌فاصله) نوشته مى‌شود: به‌خدمت گرفتن، ازپس کار برآمدن، ازیاد بردن

11-سال‌هاى قمرى با «ھ» نمایش داده مى‌شود؛ بنابراین صورت‌هاى (ق/ه/قمرى/هجرى) نادرست است.

12-بعد از آوردن اعداد در آغاز سطور جهت شمارش، نقطه مى‌آید نه خط تیره   1.   2.    3.

13-کلمات حتى‌الامکان مشکول نشود: ننویسیم «جُستار»  بنویسیم: «جستار»

14-شیوه ارجاعات در پاورقى و نیز در بخش کتابشناسى مطابق با سیاست مجله نوشته شود:

 در پاورقى: (طبرى، 2/352)، در صورت ارجاع به کتاب دیگرى از طبرى، نام کتاب ذکر مى‌شود: (طبرى، تفسیر، 3/400).

 در کتابشناسى: جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر، تاج آیین کشورداری در ایران و اسلام، تهران، آشیانه کتاب، 1386ش.

 15-علایم سجاوندى (،-؛-:-و . . .) هیچ‌گاه قبل از پرانتز یا گیومه نمى‌آیند، بلکه بعد از آنها درج مى‌شوند:

مثال: این سخن سعدى که «مستعجل به سر درآید»، هشدارى است براى شتابندگان.

 16-تمام علایم سجاوندى نسبت به کلمۀ قبل بى‌فاصله و با کلمۀ بعدى با یک فاصله کامل نوشته مى‌شود.

 راهنمای آوا نگاری

https://referenceworks.brillonline.com/pages/help/transliteration-islam

 برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک نمائید.

تصویر فرم تکمیل و امضاء شده را در زمان ثبت و ارسال مقاله بارگزاری نمائید.

 برای دریافت فرم تعهد نویسنگان اینجا را کلیک نمائید.

تصویر فرم تکمیل و امضاء شده را در زمان ثبت و ارسال مقاله بارگزاری نمائید.

 


نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.