نشانی: تهران، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم پایه،طبقه سوم جنوبی،دفتر نشریه تاریخ و تمدن اسلامی

 پست الکترونیکی نشریه:tarikhazad@gmail.com

تلفن دفتر نشریه:  44865154-8 

آدرس وب سایت: http://jhcin.srbiau.ac.ir/

 

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image