• چگونه می توانم مقاله خود را برای چاپ در نشریه ارسال کنم ؟
  • چگونه از وضعیت مقاله ارسالی خود اطلاع پیدا کنم ؟
  • مدت زمان تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله چقدر می باشد؟
  • آیا می‌توان چند مقاله به طور همزمان برای چاپ به مجله ارسال نمود؟
  • آیا امکان اشتراک و دریافت نسخه چاپی مجلات وجود دارد؟
  • آیا می توان مقاله خود را به چند مجله ارسال نمود؟
  • آیا مجله بابت ارزیابی و چاپ مقاله از نویسندگان هزینه دریافت می کند؟