اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 851
تعداد پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش 506
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 376

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 266
تعداد مشاهده مقاله 306146
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 297922
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 15 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
درصد پذیرش 7 %