آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 558
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 380
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 298

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 356067
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 318011
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 19 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 271 روز
درصد پذیرش 10 %